rutra.com.pl

Szkolenia dla firm

Szkolenia integracyjne

Ostatnio bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia integracyjne, mające na celu wzmocnienie zespołu pracowniczego. Szkolenia takie stwarzają możliwość do lepszego, wzajemnego poznania się pracujących ze sobą osób oraz przećwiczenia form komunikacji i współpracy poza murami firmy. Często przyjmują one formę wyjazdów i są oparte na specjalnie opracowanych grach. Taka lekka i przyjemna forma pozwala na doświadczenie różnych aspektów pracy zespołowej w praktyce, zamiast tylko słuchać o niej na wykładach. Wzajemne poznanie buduje też zaufanie w zespole, oraz pozwala dostrzec w kolegach z pracy nowe cechy i możliwości. Dzięki konieczności spontanicznych działań, szkolenia integracyjne często umożliwiają też przełamanie indywidualnych i grupowych barier komunikacyjnych. Dodatkowo na plus działa swobodna zazwyczaj atmosfera szkolenia i ogólne odprężenie, towarzyszące zazwyczaj dobrej zabawie. Jeśli szkolenie zostało dobrze przeprowadzone- powinno zaowocować lepszą współpracą zespołu i poprawą atmosfery w pracy.