rutra.com.pl

Szkolenia dla firm

Jak zadbać o utrzymanie płynności finansowej swojej firmy

Każda firma utrzymująca się z opłat wielu abonentów narażona jest na utratę płynności finansowej. Firmy telefonii komórkowej, dystrybutorzy energii, internetu i innych mediów mają zapewnione stały comiesięczny dochód tylko w przypadku regularnego opłacania przez użytkowników swoich rachunków. Niestety w tego typu firmach powszechne są praktyki ściągania długów dopiero, gdy ten znacząco narośnie. Małe długi są marginalizowane, co w dużych przedsiębiorstwach obsługujących miliony ludzi może być niebezpieczne.

Szkolenie pracowników zmieniających miejsce pracy w zakładzie pracy

Po zsumowaniu małych długów wielu ludzi robi się z tego bardzo duża suma, której może brakować w firmie pod koniec miesięcznych rozliczeń. Jeśli taka sytuacja powtarza się co miesiąc firma musi zaciągać kredyt, by płacić bieżące opłaty, co naraża ją na dodatkowe koszty związane z odsetkami. Dlatego właśnie bardzo ważnym jest, by na bieżąco monitorować wszelkie zadłużenia i od razu egzekwować ich zapłatę. Jeśli zwykłe prośby i przypomnienia nie pomagają, należy jak najszybciej zgłosić się do firmy windykacyjnej i zlecić pełnomocnictwo w kwestiach długu lub go sprzedać.